ReadyPlanet.com
dot dot
Premium Souvenire
Figurine
Card Holder
Pen Container
Photo Frame
Memopad
Pen Holder
Bookend
Magnetic Photo Frame
Board
Coin Bank
Vase
Container
CD Holder
Flower Tube
Medicine Chest
Key Cobinet
Key Chain
Decorative Items
Photo Frame
Remote Control Container
Clip Holder
Umbrella Stand
Clip+Pen+Card+Holder
Tape Dispenser
CD Stand
CD Holder
Payment
dot
dot

  บริษัท พรีเชียส อาร์ต คือหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบ และผลิตสินค้าประเภทของขวัญ ของชำร่วยและของ
ตกแต่งบ้าน หลากหลายรูปแบบที่ผลิตจากวัตถุดิบโพลีเรซิ่นให้แก่ บริษัทชั้นนำของประเทศ โดยเน้นที่ความ
สวยงามของรูปแบบสินค้า และเรื่องของประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างความโดดเด่นด้วยงานออกแบบ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินค้า และส่งผลให้สินค้า
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน

สินค้าหลักที่บริษัทฯ ทำการผลิตคือ กรอบรูป ที่คั้นหนังสือ ที่วางซีดี ที่ใส่ปากกา ที่วางนามบัตร ที่วางมือถือ ฯลฯเป็นต้น โดยนำมาผลิตภัณฑ์ มาออกแบบผสมผสานให้เข้ากับ โลโก้ หรือผลิตภัณท์ของลูกค้า สามารถให้สอดคล้อง
กับความต้องการ งบประมาณ และการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างกลมกลืนกันเป็นอย่างดี โดยสินค้า
ทุกชิ้นของเรา เน้นการออกแบบ และการเลือกสรรวัดถุดิบ เรซิ่นอย่างดีมาทำชิ้นงาน ความใส่ใจและความประณีต
ในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ผลิตภัณท์ที่ดีผสานกับความลงตัวของรูปแบบที่สวยงามและประโยชน์ใช้สอย
จากตัวผลิตภัณฑ์ สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกของผู้บริโภค ทำให้สินค้าของ พรีเชียส อาร์ต เป็นที่รู้จักและได้รับ
ความไว้วางใจจากกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ และลูกค้าองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ
 
     
Figurine
ดูทั้งหมด..
Premium Souvenire
ดูทั้งหมด..
ดูทั้งหมด..
Decorative Items
ดูทั้งหมด..